Χρυσάνθη

-από Ζωή

Η Χρυσάνθη είναι υπέροχη γιατί έχει την πιο ζεστή, τρυφερή, μεγάλη αγκαλιά του κόσμου!

Created by