Υπατία

-από ανώνυμη

Η  Υπατία είναι υπέροχη γιατί μπορεί και βλέπει το καλό σε όλους χωρίς να ζητάει αντάλλαγμα.

Created by