Τσαμπίκα

-από τη Ξίνια σου

Η Τσαμπίκα είναι υπέροχη γιατί είναι αυθόρμητη χωρίς να την νοιάζει τι λένε οι υπόλοιποι!

Created by