Σωτηρία

-από Ανώνυμη

Η Σωτηρία είναι υπέροχη γιατί παρά τις πιέσεις και δυσκολίες που έχει & συνεχίζει να αντιμετωπιζει δεν εγκαταλείπει τους στόχους της!

Created by