Σοφία Θ.

-από Αλίκη Κ.

Η Γεωργία Μ. είναι υπέροχη γιατί μαζεύει τα σπασμένα κομμάτια και με αγάπη τα κολλάει. Ακούει, συναισθάνεται και με νοιάξιμο ρωτάει. Με ευγένεια αποκρίνεται σε όποιον της μιλάει, γεμίζοντάς τον χρώματα και του χαμογελάει. Την καλοσύνη γύρω της ανεξέλεγκτα σκορπάει, στον κόσμο των αγαπημένων της με περίσσια ορμή βουτάει.

Created by