​Νίκη

-από ανώνυμη

Η Νίκη είναι υπέροχη γιατί μεγάλωσε γρήγορα ώστε να διδασκει τώρα άλλα παιδιά να βρίσκουν τη χαρά και τον εαυτό τους

Created by