Λίλη

-από την ανώνυμη

Η Λίλη είναι υπέροχη γιατί παρότι κουράζεται πολύ πάντα συνεχίζει και μάλιστα με βάζει να συνεχίζω μαζί της!

Created by